Prevence závislosti na hře

 

Oblast hazardu patří k životu stejně tak jako jídlo a pití. Většina lidí si zábavu v kasínech dovede užívat. Velké procento všech dospělých hraje úplně bezstarostně bez jakýchkoliv problémů.

Nejen látky mohou být návykové, způsobovat závislost. V posledních letech se stále častěji setkáváme s lidmi, kteří jsou závislí nikoli na drogách a alkoholu, ale na návykových činnostech. Proto se tyto závislosti nazývají „nelátkové“ nebo „procesuální“. Patří sem například závislost na komunikačních technologiích, závislost na sociálních sítích a především patologické hraní a sázení. Zatímco závislost na Facebooku, aplikacích chytrých telefonů či na přispívání do internetových chatů a diskusí bere dotyčnému především čas – a tím pádem i jeho blízké vztahy, závislost na hazardních činnostech je motivována a zároveň determinována největším lákadlem naší doby – penězi, resp. jejich rychlým, bezpracným a vysokým ziskem. Jsou tedy také případy, kdy se hraní dostane do fáze závislosti a hráč ztratí kontrolu nad svým chováním uvažováním. V tomto případě je radost a potěšení ze hry pryč, jedinec se může dostat do těžkých životních situací. Dle průzkumu žije v České republice více než sto tisíc patologických hráčů. Těch, kteří se nacházejí na počátku závislosti je pravděpodobně kolem 300 000.
 
Těžko rozklíčovat, které vlivy hrají v rozvoji závislostí prim. Zřejmě se, jako u jiných typů závislostí, sejde víc faktorů z oblasti biologické, psychologické a sociální. Člověk s vyšším prahem vzrušivosti, toužící po adrenalinu za každou cenu a ve stále vyšších dávkách, se může věnovat extrémním sportům, může však stejně snadno propadnout hraní. Rovněž ten, v jehož psychice je zakódována potřeba po okamžité, bezpracné odměně, který sní o rychlém zbohatnutí, se často ocitá v pasti hráčské závislosti. Příslib snadné cesty k penězům se může zhmotnit právě u automatu, nebo u sázkového potrálu na internetu. Rovněž sociální situace hraje roli – pokud je člověk na tom hmotně špatně, je navíc třeba sám, hrubě nespokojen ve své realitě, může uvidět světlo na konci tunelu právě u hraní a sázení. Jako každá závislost je i hraní výrazně samoudržovací proces. Patologické hráčství se může objevovat ruku v ruce s jinou, látkovou závislostí. Časté jsou kombinace gamblingu a konzumace alkoholu, rovněž souběžné užívání stimulačních drog, zejm. pervitinu, je obvyklé.
 
Patologický hráč je na rozdíl od závislých na návykových látkách „ušetřen“ primárních následků v oblasti zdravotní, pokud nepočítáme poškozenou páteř od hrbení se nad automatem, či počítačem. Sociální rizika u gamblingu jednoznačně dominují. Může jít o nejnákladnější koníček tohoto typu, se kterým se může srovnávat snad jen rozjetá závislost na heroinu. Zruinování osobních financí stojí na počátku řetězce problémů, které závislého hráče potkávají. Na konci může stát exekuce, bezdomovectví, statisícové až milionové dluhy.
 
Jak ústavní režimová léčba, tak ambulantní léčba jsou v naší zemi pro závislé na škodlivých činnostech k dispozici stejně jako pro „látkové“ závislé. Podstata závislosti je totiž obdobná a účinné terapeutické postupy jsou do jisté míry univerzální. U závislých na hraní a hazardu se musí dát velký zřetel na režimovou složku léčby, závislý se musí „přeučit“ v zacházení s penězi, mnohdy musí správu svých financí a dluhů předat někomu, kdo jej bude kontrolovat. Dalším obrovským úskalím léčby je přijetí své sociální situace.

Společnost Sportgames a.s., jakožto významná a seriozní společnost si výše uvedených problémů všímá a na svých provozech se jím snaží předcházet. Nejdůležitější je pro nás spokojenost klienta, která souvisí samozřejmě s našimi kvalitami v oblasti zákaznického servisu a vytvoření optimálního hráčského prostředí. Pokud se u Vás přeci jen objeví případ vznikající nebo rozvinuté závislosti na hře, můžete se obrátit na níže uvedené subjekty:

Místní psychologická poradna.
V poradně v každém městě se lze zeptat, kde je nejbližší specialista na tento druh závislosti.

Psychiatrická léčebna Bohnice
Ústavní 91, 181 02 Praha 8
E-mail: pl@plbohnice.cz
Tel: 284 016 111
Web: http://www.plbohnice.cz/eng/
Anonymní hráči: pondělí 18:30, pavilon 31

Psychiatrická léčebna Opava
Olomoucká 88, Opava
Tel: 553 695 111
Fax: 553 713 443
E-mail: plopa.hlb@coms.cz
Web: http://www.plopava.cz

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
(asi 10 km od Českého Krumlova) je specializovaná na střednědobou ústavní léčbu závislostí na návykových látkách a
patologického hráčství.
Červený Dvůr 1, 381 01 Český Krumlov
Tel: 380 739 131
E-mail: informace@cervenydvur.cz 

Linka důvěry
Obecně prospěšné společnosti A Kluby ČR, Brno
Tel.: 545 241 301
E-mail: linka.duvery@akluby.cz
 
Anonymní hráči: Na telefonu získáte informace o skupinách v celé republice.
Tel: 224 818 247