Vize a cíle

Nastavení strategických klíčových cílů je nezbytné pro jasné profilování a vymezení společnosti tak, aby jednoznačně nastaveným podnikovým vizím byla podřízena skladba portfolia nabízených služeb, prostředků a zdrojů k dosažení těchto cílů.

Naše společnost se na mediálním trhu zábavy v České republice orientuje především na nejnovější technologie elektronických hracích strojů. Tomu odpovídá i poskytovaná kvalita hráčského prostředí, kde je kladen důraz na vysokou úroveň kulturnosti a bezpečnosti, k tomu přispívá i kvalifikovaný a příjemný personál. Vysoká úroveň důvěry hráčské veřejnosti je podporována i využitím nejkvalitnější technologie správy a přenosu dat. Víme, že plnohodnotné konkurenceschopné služby jsou podmíněny investováním.

Orientujeme se na naše zákazníky, a proto průběžně přizpůsobujeme portfolio nabízených služeb dle jejich potřeb. K péči o naše stálé zákazníky v našich provozech přirozeně patří i věrnostní klub přinášející nespočet výhod bez jakýchkoliv poplatků.

Záleží nám na tom, abychom byli společností, která je tržně orientovaná, zisková a s dobrým financováním. Značka SPORTGAMES je spojení majetkové, provozní a podnikatelské společnosti.